Monday, May 9, 2011

တကၠသိုလ္ဆရာ - ေအာင္သင္း

တကၠသိုလ္ဆရာ - ေအာင္သင္း

ကၽြန္ေတာ့္ကို စင္ျမင့္တြင္ စကားေျပာေကာင္းသူဟု မိတ္ေဆြမ်ားကလည္းေကာင္း၊ စာေရးဆရာအခ်င္းခ်င္းကလည္းေကာင္း ခ်ီးမြမ္းၾကပါသည္။ ထို႔အတူ တပည့္မ်ားကလည္း စာသင္ေကာင္းေသာဆရာ၊ အေျပာေကာင္းေသာဆရာဟု ခ်ီးမြမ္းၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္သည္ တကယ္ကိုေတာ္ေသာ ဆရာတစ္ေယာက္ မဟုတ္ေသးေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ ကၽြန္ေတာ္ အသိဆံုးျဖစ္ပါသည္။


အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားေပးရသည့္ ဆရာမ်ိဳးျဖစ္လွ်င္ေတာ့ လူေတာ္ဆရာစာရင္းဝင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆင့္ျမင့္ပညာဟု ဆုိအပ္သည့္ တကၠသိုလ္ဆရာတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ စဉ္းစားလိုက္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ခပ္ညံ့ညံ့ ဆရာတစ္ေယာက္မွ်သာျဖစ္ေနသည္ဟု တကယ့္ကို ဘဝင္က်က် လက္ခံမိပါသည္။

တကၠသုိလ္အဆင့္ ဆရာတစ္ေယာက္ 'ေတာ္ၿပီ' ဆုိလွ်င္ တကယ့္ကို လန္႔ေလာက္ေအာင္ ေတာ္တတ္သည္ဟု ထင္မိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အဖို႔ ကုသုိလ္ေကာင္းခဲ့သည္မွာ ထိုကဲ့သို႔ လန္႔ေလာက္ေအာင္ 'ေတာ္သည့္' ဆရာမ်ားကို ႀကံဳခဲ့ရဖူးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

သူတုိ႔သည္ ျပ႒ာန္းထားေသာ စာမ်ားကိုသာ သင္ေပးေနၾကသည့္ ဆရာမ်ိဳးမဟုတ္ၾက။ စာသင္သားမ်ား၏ အေတြးလိပ္ျပာ ႏိႈးပစ္လုိက္ႏိုင္စြမ္း ရွိၾကသည္။ ျပ႒ာန္းစာတြင္ ေတြ႕ရေသာ ခက္ရာခက္ဆစ္ အပိုင္းမ်ားကို စာသင္သားမ်ား လြယ္ကူစြာ နားလည္သြားေလာက္ေအာင္ ရွင္းလင္းသင္ၾကားနည္းမ်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ္လည္း ထုိက္သင့္သေလာက္ေတာ့ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ထိုထုိေသာ ခက္ရာခက္ဆစ္မ်ားကို စာသင္သားေတြ နားလည္လြယ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး သင္မလဲဆုိသည္ကို သြားရင္းလာရင္း စိတ္ကူးေနျခင္းျဖင့္ ထုိအခက္အခဲကို လြန္ေျမာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ေတြ႕ျဖင့္ သိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလို အေတြးလိပ္ျပာ ႏိႈးႏိုင္သည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ပါ။

ထိုကဲ့သို႔ တကယ့္ကို ေတာ္သည့္ ဆရာမ်ားအနက္ ဆရာႏွစ္ပါးအေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ့္ ကိုယ္ေတြ႕အျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပလုိက္ခ်င္ပါသည္။

ပထမတစ္ေယာက္က ဆရာႀကီးဦးဝန္ (မင္းသုဝဏ္) ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ ဝိဇၨာတန္းကို ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ ပညာေရးဘြဲ႕ (ဘီအီးဒီ)အတြက္ ပညာေရးတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ သင္ၾကားေနခိုက္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ျမန္မာစာဌာနသို႔ ဆရာဦးဝန္က ပါေမာကၡအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ အမႈထမ္းရပါသည္။ ဆရာဦးဝန္ ပါေမာကၡျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း မဟာဝိဇၨာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ျမန္မာစာဌာနသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး ပညာဆက္လက္ သင္ယူခဲ့ရပါသည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ ဆရာဦးဝန္၏ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈကို နာယူခဲ့ရပါသည္။

ဆရာက ဘာသာစကားေလ့လာမႈကို သင္ၾကားေပးသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ဘာသာစကားဆုိင္ရာ အသိဗဟုသုတပညာ အဘယ္မွ်တုိးေၾကာင္းကို အထူးေျပာေနစရာ မလုိပါ။ အံ့ၾသစရာလည္း မဟုတ္ပါ။ ေရွ႕ကိုတုိးၿပီးဖတ္ရန္ ျမန္မာစာအုပ္၊ အဂၤလိပ္စာအုပ္မ်ားကို ေသခ်ာျပၿပီး အထူးျပဳေလ့လာအပ္သည့္ အဆစ္အပိုင္းတို႔ကို ၫႊန္ျပသင္ၾကားေပးေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖို႔ ပညာေလ့လာမႈလမ္း ပြင့္လာလုိက္သည္မွာလည္း ေျပာစရာမရွိေတာ့ပါ။ ယခု ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ ထိုမွ်ေလာက္ကို ေျပာလုိျခင္း မဟုတ္ပါ။

ဆရာက ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ဘာသာစကားဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈကို သင္ေပးသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မြန္ဘာသာျဖင့္ ေရးထိုးထားသည့္ 'ေ႐ႊစည္းခံုေက်ာက္စာ' ကိုလည္း သင္ေပးရပါသည္။ ဆရာႀကီး ဦးေဖေမာင္တင္၏ ျမန္မာျပန္ႏွင့္ တြဲၿပီး ႐ိုက္ႏွိပ္ထားေသာ စာအုပ္ကိုပင္ ျပ႒ာန္းသင္ၾကားေပးပါသည္။ ဆရာက မြန္ဘာသာ၏ ဝါက်ဖြဲ႕ပံု၊ စကားဖြဲ႕ပံုတို႔ကို ဘာသာေဗဒသေဘာႏွင့္ ရွင္းလင္းသင္ၾကားေပးပါသည္။

တစ္ေန႔တြင္ေတာ့ျဖင့္ ဆရာက...
"မင္းတုိ႔ ဒီ ေရႊစည္းခံုေက်ာက္စာမွာ ညီေတာ္အာနႏၵာကို 'အာနန္' လုိ႔ပဲ ေရးထားတာကို သတိထားမိၾကရဲ႕လား"

ထိုအခ်က္ကို အထူးေျပာေနစရာမလုိပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး သတိထားမိၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ "ျမတ္စြာဘုရား ၿပံဳးရယ္ေတာ္မူသည္ကို ျမင္ေသာအခါ အာနန္လည္း ဤသို႔ေလွ်ာက္၏" "ဘုရားသခင္လည္း အာနန္အား ဤသို႔မိန္႔၏" စေသာ အသံုးမ်ိဳးကို ဆရာက ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း သတိထားမိေၾကာင္းကို ေျပာျပေတာ့ ဆရာက...

"အဲဒါ ဘာေၾကာင့္လဲ မင္းတို႔ စဉ္းစားၾကည့္ဖို႔ေကာင္းတယ္"

ကဲ စာဖတ္သူပဲ စဉ္းစားၾကည့္ပါေတာ့။ အာနႏၵာကို အာနန္လို႔ေခၚတာ သူတို႔ ေခၚခ်င္လို႔ ေခၚတာပဲေပါ့။ တိုေအာင္လို႔ ေခၚတာျဖစ္မွာေပါ့။ အဲဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘာထပ္ၿပီး စဉ္းစားေနရဦးမွာလဲ။ ဒါေပမယ့္ ခက္သည္က စဉ္းစားေလာက္စရာ ပါလို႔သာ အစဉ္းစားခုိင္းတာျဖစ္မွာပဲဆုိတာ ေတြးမိလိုက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း စဉ္းစားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘာမွကို မစဉ္းစားတတ္ပါ။ ဆက္ၿပီး အခ်ိန္ယူ စဉ္းစားမယ္ ဆုိလွ်င္လည္း ေခါင္းက မီးခိုးေတြ အူလာဦးေတာ့ ဘာမွ် ထြက္လာမည္ မထင္ပါ။

ေနာက္ေတာ့ ဆရာက စဉ္းစားစရာ အခ်က္တစ္ခုကို ေပးပါသည္။

"ဆရာ စဉ္းစားမိတာက ဒီလိုကြ။ နာမည္ကို အျပည့္မေခၚေတာ့ဘဲ အဲဒီလုိ အတိုခ်ံဳးၿပီး ေခၚတာဟာ အေတာ္ေလးရင္းႏွီးလာၾကမွ ေခၚေလ့ရွိတာ မဟုတ္လား။ ဥပမာကြာ ဆရာေတာ္ ဦးကဝိႏၵဆုိပါေတာ့။ ကိုယ့္ရြာ ကိုယ့္ဘုန္းႀကီးအျဖစ္ ရင္းႏွီးလာရင္ "ဦးကဝိန္" လို႔ပဲ ေခၚတတ္ၾကတယ္။

ဒီေတာ့ မြန္လူမ်ိဳးေတြဟာ ျမေစတီေက်ာက္စာထက္ေတာင္ ေစာေသးတဲ့ ဒီေရႊစည္းခံုေက်ာက္စာကို ေရးထိုးခ်ိန္မွာ ညီေတာ္အာနႏၵာနဲ႔ အေတာ့္ကို ရင္းႏွီးေနၿပီလို႔ မယူဆသင့္ဘူးလား၊ ေနာက္ၿပီး ခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳတဲ့ အသံကေလးေရာ မပါဘူးလား၊ မြန္လူမ်ိဳးေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာကိုေရာ ရွင္အာနႏၵာစတဲ့ ဗုဒၶဝင္ဇာတ္ေကာင္ေတြ အေၾကာင္းကိုေရာ ၾကားနာေျပာဆုိမႈ အေတာ္ႀကီးကို မ်ားေနၿပီလို႔ ဆုိႏိုင္စရာ မရွိဘူးလား"

ကၽြန္ေတာ္ တကယ့္ကို လန္႔သြားတာပါ။ လန္႔ေလာက္သည့္ အေတြးအျမင္ မဟုတ္ေပဘူးလား။ ဒီလုိ စံုေထာက္ေမာင္စံရွား လုပ္နည္းမ်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္ ေယာင္လုိ႔ေတာင္ မေတြးခဲ့မိဖူးပါ။ ဆရာက ဆက္ၿပီး ေျပာပါေသးသည္။

"ဒါက ဆရာေတြးမိတာကို ေျပာလုိက္တာေနာ္။ အခိုင္အမာေတာ့လည္း မယူလုိက္နဲ႔ဦး။ ဆရာေတြးသလုိ ဟုတ္ခ်င္မွလည္း ဟုတ္မွာေပါ့။ မင္းတို႔ ဆက္ၿပီး စဉ္းစားၾကည့္ဖုိ႔ ေျပာလုိက္တာ"

ဒါကေတာ့ ဆရာ့ထံုးစံပါပဲ။ ဘယ္ေတာ့မွ ေလွနံဓားထစ္ မွတ္ခ်က္မ်ိဳး ဆုိေလ့မရွိပါ။ ဆရာ စာသင္ၾကားပံုမွာ တပည့္မ်ားအား စာေပသင္ၾကားေပးေနသည္ႏွင့္ မတူဘဲ (တကၠသိုလ္အဆင့္ျမင့္သည့္အတုိင္း) တပည့္မ်ားေရွ႕တြင္ သုေတသနစာတမ္းတစ္ေစာင္ကို ဖတ္ေနသည္ႏွင့္ပင္ တူေနေသးေတာ့သည္ဟုပင္ ကၽြန္ေတာ္ မၾကာခဏ ေအာက္ေမ့မိပါသည္။

"ရွင္အာနႏၵာ" ကို "အာနန္" ဟု ေခၚလိုက္ပံုကေလးမွ အစျပဳၿပီး သမိုင္းေကာက္ခ်က္ႀကီးတစ္ခုထိေအာင္ ဆြဲယူသံုးသပ္လုိက္ပံုကို ကၽြန္ေတာ္ ယခုထက္တုိင္ မေမ့ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေလ့လာမႈဆုိသည္မွာ ဤသို႔ပါတကားဟူေသာ အသိကေလးလည္း ဝင္းခနဲေပၚလာခဲ့ရပါသည္။ ...

***

4 comments:

sosegado said...

တကယ္ေကာင္းပါသည္၊ မွ်ေဝေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးပါ၊ ဆရာမွန္တယ္ဆုိတုိင္း လုိက္မမွန္ဘုိ႔ေျပာထားသည့္ ဆရာၾကီး၏စကားမွာ မွတ္ယူစရာပင္။

Phyo Maw said...

အႀကံေပးလို႕ နားေထာင္ေပးတာကို
နားေထာင္ၿပီးမွ ဘာလို႕မလုပ္တာလဲ
ဇြတ္အတင္းေမးတတ္တဲ့ သူတခ်ိဳ႕ကို
လာဖတ္လွည့္ေစခ်င္တယ္။

ဇြန္မိုးစက္ said...

ရီတာေရ...ဒီစာစုေလးအတြက္ ေက်းဇူးပါ။
အင္း...တုိက္ဆုိင္မႈလုိ႔ပဲ ေျပာရမလား... ကုိယ္ေနာက္ထပ္ေရးဖုိ႔ ေခါင္းထဲရွိေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုက ဆရာမင္းသု၀ဏ္မ်ိဳးဆက္နဲ႔ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနတယ္။
Sigh! သက္ျပင္းပဲ ခ်လုိက္ေတာ့မယ္ကြယ္။

Naing said...

Saya (U) Aung Thin is a remarkabe Myanmar writer, and appreciate on his coherent and comprehensive descriptions.
For myself, I felt some of his aphorisms are vigorous expressions than nature.